cz

PENZION UBYTOVÁNÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

Penzion Ubytování České Budějovice, ubytovací řád

Firma: MINOR stavební s.r.o. - IČO: 28107730, DIČ: CZ28107730


Registrační údaje: Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 17552


Adresa: Školní 293/8 370 10 České Budějovice Česká Republika


Levný penzion Ubytování České Budějovice (dále ubytovatel)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) - UBYTOVACÍ ŘÁD.

 

 

 • Ubytovatel může poskytnout ubytování hostu, který se prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.

 

 • Osoby mladší 15 let mohou užívat služby v doprovodu osoby starší 18 let. Osoby ve věku 15-18 let se souhlasem svého zákonného zástupce.

 

 • Host se musí na základě objednávky ubytovat nejpozději do 18.00 hodin. Ubytovatel do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li dohodnuto jinak.

 

 • Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit při příjezdu cenu v souladu s platným ceníkem.

 

 • V den odjezdu je host povinen vyklidit a opustit pokoj do 10:00 hodin a odevzdat klíč. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, může mu být ubytovatelem účtován i pobyt za následující den.

 

 • V případě předčasného ukončení ubytování, ze strany hosta nevzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

 

 • Požádá-li host o prodloužení svého ubytování, může mu ubytovatel nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

 

 • Za škody, které způsobí na majetku ubytování, odpovídá host v plném rozsahu. Při ztrátě klíčů zaplatí host ubytovateli způsobenou škodu ve výši 1.000 Kč.

 

 • V pokojích ubytování nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace.

 

 • V ubytovacích pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně.

 

 • Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních prostorách ubytování tak, aby nevznikl požár.

 

 • Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní kohoutky, zavřít okna a uzamknout dveře od pokoje a také dveře hlavního vchodu ubytování.

 

 • Penzion Ubytování České Budějovice je nekuřácký a zákaz kouření platí i ve všech interiérech ubytovacího zařízení. V exteriéru ubytování je k dispozici několik kuřáckých koutků, které mohou hosté v případě potřeby využít.

 

 • V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem ubytovatele a to pouze v době od 8.00 do 22.00 hodin.

 

 • V době od 22 hodin do 7 hodin se každý ubytovaný host chová tak, aby nerušil noční klid.

 

 • Ubytování se psy a ostatními zvířaty je v penzionu Ubytování České Budějovice možné jen po předchozí dohodě s recepcí a zvířátka nesmí být ponechána na pokoji samotná bez dozoru. Venčení zvířátek se provádí pouze mimo objekt ubytovacího zařízení.

 

 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení penzionu právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytování před uplynutím dohodnuté doby.

 

 • Stížnosti hostů a případné návrhy na vylepšení služeb přijímá vedení levný penzion Ubytování České Budějovice.

Levné ubytování České Budějovice penzion - Zpracování osobních údajů.


1.1        Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.


1.2        Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.


1.3        V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

Levný penzion České Budějovice ubytování - zrušení rezervace pobytu - storno podmínky.


Ubytování České Budějovice penzion neuplatňuje žádné storno podmínky na zrušené rezervace pobytu ze strany hostů a spoléhá na jejich seriózní přístup a slušné jednání.


Ubytování České Budějovice levný penzion věří, že pokud objednaní hosté budou nuceni ze závažných důvodů zrušit objednávku ubytování, že o této skutečnosti budou co nejdříve informovat recepci ubytovacího zařízení a za tento seriózní přístup jim předem velice děkujeme.

Ubytování České Budějovice penzion - informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.


Na základě novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, přibyla povinnost informovat o "subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný“.Provozovatele restaurací:


1. Host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.czUbytovatelé:


1. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce 
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2 
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.czČeská obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.2. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Penzion Levné ubytování v Českých Budějovicích se řídí zákonem o EET.


Ubytování levný penzion České Budějovice má podle zákona o evidenci tržeb povinnost vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň musí zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


webdnes.cz
®2016, www.ceske-budejovice-ubytovani.cz