cz

PENZION UBYTOVÁNÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

Penzion Ubytování České Budějovice, provozní řád

Penzion Ubytování České Budějovice - PROVOZNÍ ŘÁD – UBYTOVACÍ SMĚRNICE


 • Penzion Ubytování České Budějovice, může ubytovat hosta, který se prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.
 • Host se musí na základě objednávky ubytovat nejpozději do 18.00 hodin. Recepce do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li dohodnuto jinak.
 • Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit při příjezdu cenu v souladu s platným ceníkem.
 • V den odjezdu je host povinen vyklidit a opustit pokoj do 10:00 hodin a odevzdat klíč na recepci ubytování. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, může mu ubytovatel účtovat i pobyt za následující den.
 • V případě předčasného ukončení ubytování ze strany hosta, nevzniká nárok na vrácení zaplacené částky.
 • Požádá-li host o prodloužení svého ubytování, může mu být recepcí nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • Za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení,  odpovídá host v plném rozsahu.
 • Při ztrátě klíčů zaplatí host na recepci Ubytování penzion České Budějovice za škodu způsobenou ubytovateli poplatek ve výši 1.000 Kč.
 • V pokojích ubytování nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace.
 • V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně.
 • Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních prostorách penzionu Ubytování v Českých Budějovicích tak, aby nevznikl požár.
 • Host je povinen při každém odchodu zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní kohoutky, zavřít okna a uzamknout dveře od pokoje a také hlavní vchodové dveře.
 • V Ubytování je ve všech interiérech kouření zakázáno. Kuřákům k tomuto účelu doporučujeme využití kuřáckých koutků v exteriéru.
 • V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem recepce penzionu Ubytování České Budějovice a to pouze v době od 8.00 do 22.00 hodin.
 • V době od 22 hodin do 7 hodin se ubytovaný host chová tak, aby nerušil noční klid.
 • Psi a ostatní zvířata mohou být v ubytování umístěna jen po předchozí dohodě s recepcí a nesmí být ponechána na pokoji samotná bez dozoru. Venčení zvířátek se provádí pouze mimo ubytovací objekt.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytování právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytování před uplynutím dohodnuté doby.
 • Stížnosti hostů a případné návrhy na vylepšení služeb přijímá vedení ubytovacího zařízení Penzion Ubytování České Budějovice .

Penzion Ubytování České Budějovice - informace o novele zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.


Penzion Levné ubytování v Českých Budějovicích si Vás dovoluje informovat, že na základě novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, přibyla povinnost informovat o "subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný".

 

Podrobné znění a obsah novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele je k dispozici na recepci penzionu Ubytování České Budějovice.

 

Ubytování České Budějovice

penziony České Budějovice
webdnes.cz
®2016, www.ceske-budejovice-ubytovani.cz